Profielen

Je profiel zegt iets over de rol die jij speelt in de wereld.  Als ik je er over vertel, zul je het herkennen. Het herkennen is echter niet hetzelfde, als het ook daadwerkelijk leven. Je profiel is een uitdrukking van jouw uniekheid. We hebben allemaal een rol.

Er zijn 12 profielen. Het is belangrijk te weten welk profiel je hebt zodat je ook weet hoe je je verhoudt tegenover een ander.

1/3 Onderzoeker/Martelaar

Dit profiel verdiept zich in zichzelf. Ze zijn graag alleen bezig in hun eigen proces van onderzoeken. Wat geen stevig fundament heeft, breken ze eenvoudig weer af. Ze leren ook door vallen, maar kunnen als geen ander opstaan.

1/4 Onderzoeker/Opportunist

Een onderzoeken profiel die diep op dingen in kan gaan. Alles wat ze belangrijk vinden, willen ze het liefste vertellen en toevertrouwen aan hun innigste vrienden.

2/4 Kluizenaar/Opportunist

Natuurtalenten die het liefst met rust gelaten willen worden, maar wanneer ze hun roeping vinden, zich totaal toegewijd in de wereld kunnen inzetten.

2/5 Kluizenaar/Heretic

Getalenteerd profiel, waarop veel geprojecteerd wordt door anderen,  zonder dat ze het zelf in de gaten te hebben.

3/5 Martelaar/Heretic

Dit profiel proberen totaal onbevangen van alle uit, op deze manier vinden zij uit wat wel of niet werkt. Ze bezitten de kwaliteiten om voordeel te kunnen halen uit negatieve situaties. De wereld leert van dit profiel wat werkt of niet.

3/6 Martelaar/Rolmodel

Mensen die wijs kunnen worden en een voorbeeld voor anderen zijn omdat ze zelf de nodige moeilijkheden aan den lijve hebben ondervonden.

4/6 Opportunist/Rolmodel

Mensen die anderen in hun directe omgeving sterk kunnen beïnvloeden omdat ze vanuit een ideale en objectieve positie naar alles kijken.

4/1 Opportunist/Onderzoeker

Mensen die heel erg vast zijn in hun denken en doen, ze hebben hun eigen betrouwbare fundament. Ze hebben een grote invloed binnen hun netwerk en kunnen heel waardevol zijn voor anderen.

5/1 Heretic/Onderzoeker

Mensen die altijd in de belangstelling staan vanwege hun vermogen om anderen praktische zekerheden te bieden. Ze hebben hun privé-leven nodig om zelf zeker te blijven van hun eigen fundament.

5/2 Heretic/Kluizenaar

Mensen die enorm in de belangstelling staan vanwege hun talenten maar het liefst met rust gelaten worden.

6/2 Rolmodel/Kluizenaar

Mensen die een voorbeeldfunctie voor anderen kunnen hebben. Ze wachten op hun roeping. Hun leven bestaat uit drie fasen: tot 30 jaar is een lastigere periode waarin ze leren door vallen en opstaan, van 30 tot 50 een periode waarin ze zicht wat terugtrekken en ook aan zichzelf werken en na 50 jaar breekt een hun bloeifase aan waarin ze een rol gaan spelen vanuit hun authenticiteit.

6/3 Rolmodel/Martelaar

Mensen die in hun jonge jaren lijden onder chaos en negativisme en pas op latere leeftijd inzien dat hun persoonlijk niets te verwijten valt. Hun leven bestaat uit drie fasen: tot 30 jaar is een lastigere periode waarin ze leren door vallen en opstaan, van 30 tot 50 een periode waarin ze zicht wat terugtrekken en ook aan zichzelf werken en na 50 jaar breekt een hun bloeifase aan waarin ze een rol gaan spelen vanuit hun authenticiteit.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *