Privacyverklaring Love of Sharon

Juni 2019

Hoe ik met jouw persoonsgegevens om ga: zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk natuurlijk!

1. Over Love of Sharon

Love of Sharon

Rijnlaan 155

5704 HE Helmond

KvK 51684977

sharon@loveofsharon.nl

tel. 06 300 67 678

2. Persoonsgegevens, deze persoonsgegevens verwerk ik

 • a. Handelsnaam (eenmanszaken, VOF’s en BV’s)
 • b. Voor en achternaam
 • c. Vesting plaats en/of postadres
 • d. E-mail adres
 • e. Telefoonnummer (vast en mobiel)
 • f. Skypenaam
 • g. Geboortedatum
 • h. Geboorteplaats
 • i. Geboortetijd
 • j. Bankrekeningnummer
 • k. Gegevens over jouw activiteit op de website
 • l. Klantnummer, voorstelnummer, factuurnummer (bij eenmanszaken, VOF’s en BV’s)
 • m. Profielfoto (indien van toepassing én als je Gravatar gebruikt bij reacties)

Hoe kom ik aan je persoonsgegevens

Deze gegevens heb jij me verstrekt via mail, app, telefoon of via een contactformulier op de website Love of Sharon. Of in openbare registers zoals het handelsregister van de Kamer van Koophandel of andere openbare bronnen (zoals Social Media)

3. Doeleinden, Waarom ik je gegevens verwerk/nodig heb en voor hoelang

Ik zal je persoonsgegevens alleen gebruiken wanneer dit volgens AVG en UAVG mag. Ik bewaar je gegevens niet langer dan strikt nodig. En ik hanteer een bewaartermijn van 7 jaar (volgens Belastingdienst). Voor de nieuwsbrief geldt dat je in de mailinglijst blijft staan, tot je je zelf uitschrijft.

Ik gebruik je gegevens voor de volgende doeleinden:

 • – Het afhandelen van jouw betaling
 • – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • – Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • – Om goederen of diensten bij je af te leveren, indien je deze op jouw adres besteld hebt
 • – Het onderhouden van contact
 • – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • – Marketing
 • – Verbetering van onze dienstverlening
 • – Voor het voorbereiden van een analyse/consult
 • – Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • – Ixchel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Beveiliging

Love of Sharon heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die Love of Sharon verwerkt. De beveiliging van de website Love of Sharon herken je aan het bekende slotje in de adresbalk en de URL die begint met ‘https://’.

4. Delen persoonsgegevens met derden

Ik verkoop je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitende delen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken uit opdracht van Love of Sharon, zoals hosting van de website, boekhouder, CRM systeem, mailservers, betaaldiensten, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

5. Cookies

Om de Love of Sharon website zo goed en effectief mogelijk te laten werken worden cookies gebruikt. Een cookie is een bestand dat door de website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in een cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. De cookies worden ook gebruikt voor Google Analytics.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Je mag een verzoek indienen om persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@loveofsharon.nl. Om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Als je zorgen of een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Love of Sharon, laat het me weten. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan heb je natuurlijk het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Wijzigingen

Het kan zijn dat deze privacyverklaring gewijzigd wordt, bijvoorbeeld omdat er een andere werkwijze wordt geintroduceerd. Ik zal de nieuwste versie van de privacyverklaring altijd op de website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, dan krijg je hier uiteraard bericht van.